Izglītības programmas

Ezersalas speciālā pamatskola realizē sekojošās izglītības programmas

 Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 01015811;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 

kods 21015911;

Profesionālās pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – virtuves darbinieks;

Profesionālās pamatizglītības programma Kokizstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs.

 .