Pasākumu arhīvs

2009.-2010. mācību gads

2010.-2011. mācību gads

2011.-2012. mācību gads

2012.-2013. mācību gads

2013.-2014. mācību gads

2014.-2015. mācību gads

2015.-2016. mācību gads

2016.-2017. mācību gads

2017.-2018. mācību gads

2018. - 2019. mācību gads

Ezersalas speciālā pamatskola
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752
Tālrunis: 65723663, e-pasts: ezersalas_skola@inbox.lv

 .